Start  
Presentation
Bild
Animering
Video
 
Om dB
 

 

logo_a logo_b
☰ MENY
 
 

kommunikation

 
 
 

Behovs-
analys

Analys av sakfrågor och publika attityder.

Dessutom är vi bra på statistik.

   

Kommu-
nikation

Målgruppsanalys - Mottagarens grundläggande attityder.

   

Instrumentellt
och Rituellt

Instrumentella budskap är budskap om sakfrågor. De förmedlar fakta och skapar förtroende.

Rituella budskap är budskap som förmedlar känslor och status. De kopplas till mottagarens förväntningar.

   

De' ska va' snyggt!

Ren estetik med grafisk finess.

   

Områden

vetenskap, teknik, samhällsanalys, pedagogik och filosofi ... typ.

 

 

 
   
 
 
2022-01-22