Startsida
Kompetens
Bild
Animering
Video
Om direktBild
Kontakt
 
 
 
 
 

direktBild - analys, inspiration, kommunikation

 
För offentlig och privat sektor: behov, inspiration och kommunikation
 
Behovsanalys

Vad kan bli bättre? Verklig kreativitet är inte flum och flin,
utan kräver noggranna förberedelser.
Analys av sakfrågor och publika attityder.
Dessutom är vi bra på statistik.

 

Inspiration genom
kreativitet

Inspiration i arbetet är att vara motiverad.
Det blir man av bra arbetsuppgifter, som
leder till tydliga och önskvärda mål.

Med skarpsinne och skratt skapar direktBild bra arbetsuppgifter.

 

Kommunikation

Målgruppsanalys - Mottagarens grundläggande attityder.
Strategisk och pedagogisk analys - De första stegen vid
överföring av förtroendeskapande information.

Instrumentella budskap är budskap om sakfrågor.
De förmedlar fakta och skapar förtroende.

Rituella budskap är budskap som förmedlar känslor
och status. De kopplas till mottagarens förväntningar.

 

De' ska va' snyggt!

Ren estetik med grafisk finess är direktBilds favorit.

 

Verktyg

För enkel webbpublicering har vi använt verktyget WordPress.
Tyvärr ser sådana
webbplatser likadana ut. En professionellt
utformad individuell webbplats är oslagbar och hittas lätt av
t.ex. Google.

Efter utförlig utvärdering av innehållshanteringssystem (CMS)
använder vi systemet Drupal. För hantering av beställningar,
försäljning och webbhandel använder vi OSCommerce.

 

Specialiteter

direktBilds huvudsakliga kompetensområden ligger inom
vetenskap, teknik, samhällsanalys, pedagogik och filosofi.